چهارمین دوره آموزشی
مهارت‌افزایی مدیریتی سازمان‌های مردم‌نهاد
* ۱۰ کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد و مدیران میانی سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد)

* ارائه مدرک مشترک #موسسه_مطالعاتی_حامیان_فردا و #دانشکده_مدیریت_و_اقتصاد_دانشگاه_شریف به شرکت‌کنندگان

* مکان و زمان: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه شریف / پاییز و زمستان ۹۶

۱. مدیریت منابع انسانی در سمن‌ها / مدرسان: ایثار خدادادی و زهرا امینی

مقدماتی: ۲۳ آذر / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/ngo-intro

سطح یک: ۲۴ آذر / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/hrm1

سطح دو: ۷ دی / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/hrm2
۲. مدیریت مالی در سمن‌ها / مدرسان: سعید اسلامی بیدگلی و محمدرضا معادی‌خواه

سطح مقدماتی: ۲۳ آذر / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/financial-management

سطح یک: ۸ دی / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/financial-management1

سطح دو: ۲۲ دی / ثبت نام به زودی آغاز خواهد شد…
۳. مدافعه‌گری و رایزنی در سمن‌ها / مدرس: پدرام موسوی

سطح یک: ۳۰ آذر و ۱ دی / معرفی دوره و ثبت‌نام:
http://evand.com/events/advocacy

سطح دو: ۲۹ دی / ثبت‌نام به زودی آغاز می‌شود…
۴. روش‌های تامین مالی در سمن‌ها / مدرس: رضا درمان

سطح یک: ۲۸ دی و ۶ بهمن / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/fund-raising
۵. روش‌های بهبود اشتیاق شغلی داوطلبان در سازمان‌های مردم‌نهاد / مدرس: شیدا جعفری

سطح یک: ۲۱ دی / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/volunteerengagment
۶. هوش هیجانی و مدیریت فردی برای سازمان‌های مردم‌نهاد / مدرس: هرمز کیخان‌زاده

سطح یک: ۲۱ و ۲۸ دی / معرفی دوره و ثبت‌نام:

panel.evand.com/events/Emotional-intelligence
۷. طراحی استراتژی نوآورانه و تحول آفرین برای سازمان‌های مردم‌نهاد/ مدرس: علی بابایی

سطح یک: ۱۵ دی / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/strategy1
۸. مهارت‌های رهبری در سازمان‌های مردم‌نهاد / مدرس: هرمز کیخان‌زاده

سطح یک: ۱۴ دی / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/leadership1

سطح دو: ۵ بهمن / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/leadership2
۹. تفکر سیستمی و کار تیمی در سازمان‌های مردم‌نهاد / مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده

۱۲ و ۱۳ بهمن / معرفی دوره و ثبت‌نام:
evand.com/events/systemthinking

۱۰. اصول برندینگ در سازمان‌های مردم‌نهاد / مدرس: آراسب احمدیان

سطح یک: ۱۱ بهمن / ثبت‌نام به زودی آغاز می‌شود…

معرفی کل کارگاه‌ها در یک صفحه:
yon.ir/8VUKY