درباره ایلیا

  معرفی اجمالی

  کودکان در شرایط دشوار در شکل های کودکان کار و خیابان ،کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و کودکان مهاجر در جامعه نمود دارد. پدیده فوق دارای ابعاد جهانی بوده و کشورهای بسیاری دچار این پدیده شوم میباشند موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا ) موسسه ای است خیریه، غیردولتی و مستقل که در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه بر پایه بهبود ارتقاء کیفیت زندگی کودکان نیازمند حمایت های ویژه نظیر کودکان کار و خیابان و کودکانی که فقر و خشونت خانوادگی را تجربه می کنند از طریق تأمین فرصت های آموزشی و بهداشتی بنیاد نهاده شده است.

  هزار فرشته برآن دست بوسه می زنند

  کز کار خلق یکی گره بسته وا کند

  بیشتر بدانید

  برنامه ها و اهداف

  سلامت جسمی، روانی، اجتماعی کودکان نیازمند حمایتهای ویژه

  ایجاد محیط امن و حمایتگر، توانمند سازی از طریق سوادآموزی، حرفه آموزی

  ایجاد فرصت های لازم اجتماعی- فرهنگی برای شکوفایی استعداد های آنها

  پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق استقرار ارزشهای معنوی و آموزش مهارت های زندگی

  بیشتر بدانید

  آخرین اخبار

  © Copyright 2015 - ILIA Charity Center